Delta DroneEI - 0,05€ +3,92%
BAE SYSTEMS PLC LS-,025EI 2 6,92€ +1,69%
AIRBUSEI 23 125,61€ +1,17%
GoProEI 4 3,95€ +0,50%
GROUPE GORGE SAEI - 16,11€ +0,31%
Lockheed Martin CorpEI 8 346,45€ +0,22%
DASSAULT AVIATIONEI - 1.121,00€ +0,18%
AeroVironmentEI - 56,41€ -0,09%
Northrop Grumman CorpEI 6 311,00€ -0,10%
Boeing CompanyEI 187 311,50€ -0,14%
Kratos Defense & Security SolutionsEI - 16,45€ -0,30%
QUALCOMMEI 6 79,68€ -0,40%
Parrot SaEI - 2,84€ -0,53%
FacebookEI 111 174,58€ -1,31%