Seagate Technology PLCEI 5 51,25€ +2,50%
Arista NetworksEI 1 223,35€ +0,93%
Samsung Electronics Co., Ltd.EI 27 747,00€ +0,67%
Micron TechnologyEI 9 45,75€ +0,38%
Pure StorageEI 4 16,02€ +0,23%
BOXEI - 15,73€ -0,13%
Western Digital CorpEI 1 57,57€ -0,30%
Silicon Motion Technology CorpEI 1 30,30€ -0,79%
TOSHIBA CORP.EI - 28,23€ -1,90%