Kopin CorpEI - 0,54€ +4,33%
NOKIA OYJ EO-,06EI 5 4,62€ +1,24%
Electronic ArtsEI 3 86,87€ +1,00%
Himax TechnologiesEI - 2,17€ +0,93%
Amphenol CorpEI - 89,25€ +0,85%
SONY CORP.EI 6 53,10€ +0,57%
Seiko Epson Corp.EI 1 12,45€ +0,40%
Dassault Systemes SAEI - 139,70€ +0,32%
Samsung Electronics Co., Ltd.EI 26 771,50€ +0,19%
QUALCOMMEI 12 70,61€ +0,16%
HTC CorpEI - 4,47€ 0,00%
FacebookEI 146 171,18€ -0,01%
Advanced Micro DevicesEI 18 27,82€ -0,26%
Vuzix CorpEI - 2,06€ -0,34%
AlphabetEI 168 1.122,00€ -0,44%
Activision BlizzardEI 10 50,20€ -0,53%
Imax CorpEI 2 18,45€ -1,07%
Microsoft CorpEI 64 126,76€ -1,09%
GoProEI 1 3,31€ -1,19%
NVIDIA CorpEI 20 175,39€ -1,58%
UbiSoft Entertainment Inc.EI 1 57,62€ -1,84%
Take-Two Interactive SoftwareEI 1 109,37€ -2,70%
AutodeskEI - 131,24€ -3,90%