BlackBerry LimitedDI 3 3,71$ +6,68%
SONY CORP.DI 5 64,15$ +5,06%
NOKIA OYJ EO-,06EI 3 2,99€ +3,07%
AlphabetDI 37 1.218,78$ +2,99%
AppleDI 69 270,16$ +2,93%
Microsoft CorpDI 41 170,10$ +2,92%
LENOVO GROUPEI - 0,50€ +1,28%
Kyocera Corp.EI - 52,00€ +0,97%
ERICSSON A (FRIA)EI - 7,61€ +0,79%
ZTE CORP. H YC 1EI 1 2,97€ +0,17%
Xiaomi Corp.EI 8 1,25€ -0,46%
HTC CorpEI 2 3,40€ -4,49%